Başvuru Koşulları

 
  • Başvuru kişinin ikamet ettiği İl Valiliği veya ilçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakıflarına yapılır.
  • Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında il/ilçe geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi bulunduğu il yada ilçe Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ibraz etmek kaydıyla, 3294 sayılı Kanunun 2nci maddesi uyarınca kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık yada gelir bağlanmış olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri aylık asgari ücretin 1/3 ‘ünden az olan kişilerde fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara Tuzla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen vatandaşlara sosyal yardım yapılabilmektedir.Başvuru.doc