Gerekli Belgeler

·         SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

·         Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

1.       Barınma İhtiyaç raporu (Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.’yazılacak rapor) Varsa Hasar Tespit raporu

2.       Öğrenci Belgesi

3.       Aylık yurt veya pansiyon giderini gösterir belge (Öğrenci Barınma Yardımı (Yurt-Pansiyon vb)

4.       SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

5.       Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarında belirtilen diğer belgeler

6.       Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb);

Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu Araç bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca  karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi  olanların başvuruları için)

7.       El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb; Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu Protez bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)