PASAPORT ALMA MÜRACAATI

Umuma Mahsus Pasaport Müracaatı için gerekli evraklar:

1- Pasaport form dilekçe (ücret karşılığında Pasaport Büro Amirliğinden temin edilir)
2- Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve önlü arkalı fotokopisi,
3- 4 Adet fotoğraf (4,5x6 ebadında),
4- İşçi ve işçi ailelerinden İş ve İşçi Bulma kurumundan alınacak belge,
5- Yurt dışında öğrenci olanlardan Milli Eğitim Bakanlığından alınacak belge,
6- İthalat ve İhracatçı ile belli bir meslek yazdıracaklardan (kasap vb.) ilgili kuruluşlardan belge,
7- Reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerden muvafakatname,
8- Sürelerine göre Maliyeye yatırılmış harç makbuzu,

TEMDİT:

1- Pasaport form dilekçe (ücret karşılığında Pasaport Büro Amirliğinden temin edilir)
2- Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve önlü arkalı fotokopisi,
3- 3 Adet fotoğraf (4,5x6 ebadında),
4- Reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerden muvafakatname,
5- Sürelerine göre Maliyeye yatırılmış harç makbuzu,
6- Mevcut ve süresi uzatılacak Pasaport,

KAYIP, TAHRİFAT. VİZE REDDİ:

Bu müracaat Pasaport Şube Müdürlüğünce yürütmektedir.